Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2013

shades-of-paranoia
4733 2cf0 390
Reposted fromtobuildahome tobuildahome
shades-of-paranoia

Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości

 

— Marek Hłasko

— może wiosną coś się zmieni..
Reposted fromszkl-anka szkl-anka

November 17 2013

shades-of-paranoia
8306 88fa 390
Reposted fromnenya nenya
shades-of-paranoia
Świat jest, jaki jest. Zawsze był. Ale można kogoś kochać. I można - o, kurwa - można być kochanym. To bywa, to się zdarza, to nasz jedyny ratunek przed tym piekłem.
— Anna Bojarska "Kozzmoss"
Reposted fromtisiphone tisiphone

November 09 2013

shades-of-paranoia
shades-of-paranoia
0225 ea8b 390
Reposted fromsnowlake snowlake
shades-of-paranoia
1707 e228 390
Reposted fromsnowlake snowlake
shades-of-paranoia
9182 1d1d 390
Reposted fromsnowlake snowlake
shades-of-paranoia
2518 59e5 390
Reposted fromsnowlake snowlake
shades-of-paranoia

Jestem sam, przepełnia mnie straszliwa pustka, tęsknota i lęk. Cały pokój wypełniają moje myśli. Nic poza mną i moimi myślami, moimi lękami. Mógłbym wyobrazić sobie najbardziej niestworzone historie, mógłbym tańczyć, pluć, stroić miny, przeklinać, zawodzić - nikt by się o tym nie dowiedział, nikt nie usłyszałby tego. Myśl o takiej absolutnej prywatności mogłaby mnie doprowadzić do szaleństwa. To tak jak udany poród, wszystkie więzy odcięte. Jesteś odseparowany, nagi, samotny. Błogosławieństwo połączone z agonią. Masz mnóstwo czasu. Każda sekunda przytłacza się jak góra. Toniesz w niej. Pustynie, morza, jeziora, oceany. Zegar wybija godziny jak rzeźnicki topór. Nicość. Świat. Ja i nie ja. Oomaharumooma. Wszystko musi mieć nazwę. Wszystkiego trzeba się nauczyć, doświadczyć, wszystko trzeba sprawdzić. Faites comme chez vous, cheri.

— "Zwrotnik Raka"
shades-of-paranoia
5421 e41a 390
shades-of-paranoia
5415 f40e 390
Reposted byashenmotemlrtjayda-nortonusagihoffashionzjebalosieLee-Flowsky
shades-of-paranoia
5412 5cee 390
shades-of-paranoia
3315 c959 390
Reposted fromadaamanth adaamanth

October 30 2013

shades-of-paranoia
Przytuliłbym Cię do siebie i może wtedy zobaczyłabyś że ten świat nie jest taki zły.
— milusio
Reposted fromflesz flesz

October 11 2013

shades-of-paranoia
8934 91b3 390
Reposted fromnenya nenya
shades-of-paranoia
Dajcie mi wszyscy, kurwa, święty spokój. Zostawcie mnie w tym pieprzonym smutku samą, w tej bezbarwności.
shades-of-paranoia

Pozory mylą. Nie czuję się dobrze. Mam wrażenie, jakby Słońce zaszło i od pięciu dni w ogóle nie wzeszło. Dla mnie przez cały czas trwa noc.

Reposted bykostroextraordinary-93DeathAngel2580flaaw
shades-of-paranoia
3405 2044 390
Reposted fromkarambol karambol
shades-of-paranoia
3455 c7bf 390
Reposted fromsandy1918 sandy1918
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl